🍪 This site uses cookies.
By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Learn More Accept

Optimizim SEO për Google/Bing/Ask

Blerësit janë në internet, Çfarë është SEO?

SEO (Search Engine Optimization) është një proces i optimizimit të një faqeje interneti, për të arritur një renditje më të mirë në rezultatet organike (pa pagesë) të motorëve të kërkimit. Qëllimi i SEO-së është të rrisë vizibilitetin dhe trafikun organik drejt një faqeje interneti.

SEO ndihmon duke përmirësuar pozicionimin e një faqeje web në rezultatet e kërkimit, duke e bërë atë më të dukshme për përdoruesit potencialë. Kur një faqe është optimizuar në mënyrë korrekte për motorët e kërkimit, ajo ka shanse më të mëdha për të u shfaqur në pozicionet e para në rezultatet e kërkimeve, çka çon në më shumë ekspozim dhe më shumë trafik.

Përmes optimizimit të përmbajtjes, strukturës së faqes, meta-etiketave dhe faktorëve të tjerë të rëndësishëm, SEO, ndihmon në kuptimin më të mirë të përmbajtjes nga motorët e kërkimit, çka mund të çojë në renditje më të mira dhe në tërheqjen e përdoruesve të përkatshëm. Në fund, SEO mund të ndihmojë një faqe interneti të fitojë më shumë autoritet, besueshmëri dhe vizibilitet në ambientin online, duke gjeneruar më shumë mundësi biznesi dhe sukses.

On-Page SEO vs. Off-Page SEO vs. Technical SEO

On-Page SEO: SEO në faqe (on-page) i referohet optimizimeve që bëhen direkt në faqet e një website-i për të përmirësuar renditjen e tij në motorët e kërkimit. Këto optimizime përfshijnë optimizimin e përmbajtjes, etiketave meta, strukturës së URL-ve, titujve të faqeve dhe elementeve të tjera specifike të faqes.

Off-Page SEO: SEO off-page i referohet taktikave të aplikuar jashtë një website-i për të rritur autoritetin dhe popullaritetin e tij. Këto taktika përfshijnë ndërtimin e lidhjeve (backlink-eve) nga website-e të tjera relevante, promovimin në rrjete sociale, marketingun përmes përmbajtjes së gjeneruar nga përdoruesit dhe të tjera.

Technical SEO: SEO teknik i referohet optimizimeve dhe taktikave që synojnë infrastrukturën dhe aspektet teknike të një website-i për ta bërë atë më të aksesueshëm dhe më të lehtë për t'u indeksuar nga motorët e kërkimit. Këto optimizime përfshijnë menaxhimin e duhur të etiketave HTML, optimizimin e shpejtësisë së ngarkimit të faqeve, optimizimin e strukturës së URL-ve, implementimin e duhur të hartës së site-it dhe të skedarit robots.txt, si dhe sigurimin e një përvoje të mirë përdorimi për përdoruesit.

Shërbime SEO!

Si agjenci SEO, u ofrojmë klientëve tanë të vlerësuar, paketa shërbimesh SEO të cilësisë më të lartë. Lëreni pjesën tjetër në dorën tonë, sepse ekspertët tanë janë trajnuar bazuar në udhëzuesit më të fundit për optimizimin e SEO të faqes për motorë kërkimi si Google, Bing ose Yahoo, dhe rezultatet tona flasin vetë për vete.

SEO – Optimizim i vazhdueshëm dhe raporte të avancuara

Ofrojm raporte të detajuara për vlerësimin e performancës SEO për ueb-faqen tënde. Gjithashtu, të ofrojmë informacione rreth trafikut, fjalët kyçe më të kërkuara dhe komente të plota mbi aktivitetin tënd në motorët e kërkimit.

User

Riparim Falas i Faqes:
Shikojmë çdo problem teknik që ka faqja jote dhe i korrigjojmë pa kosto shtesë. Kjo mund të do të thotë riparimin e gabimeve ose përmirësimin e shpejtësisë së ngarkimit të faqeve.

Krijim Faqeje Falas:
Nëse ende nuk keni një faqe interneti, ne do ta ndërtojmë për ju pa kosto shtesë. Do të kesh një faqe të re, të personalizuar dhe gati për t'u përdorur.

Konsultim & Raporte:
Noi te ndihmojmë me këshilla mbi mënyrën se si të përmirësoni faqen tuaj për motorët e kërkimit. Do t'ju ofrojmë gjithashtu raporte periodike për të parë se si po evoluon faqja juaj me kalimin e kohës.

Optimizim Në Faqe:
Përmirësojmë përmbajtjen dhe strukturën e faqeve të tua për të qenë më tërheqëse për vizitorët dhe për të ndihmuar faqen tënde të internetit të gjendet më lehtë në Google dhe në motorë të tjerë kërkimi.

Optimizimi Jashtë Faqes:
În Përveç faqes së internetit vetë, ne përqendrohemi në mënyrën se si të tërheqim vëmendjen e faqeve të tjera ndaj faqes sate. Kjo mund të do të thotë të fitojmë lidhje nga faqe të tjera përkatëse ose të promovojmë përmbajtjen tënde në rrjetet sociale.

Numri i Faqeve 1:
Paketa mbulon optimizimin për një faqe të vetme në uebfaqen tënde.

SEO Teknik:
Ne sigurojmë që faqja jote të funksionojë mirë në aspektin teknik - të ngarkohet shpejt, të jetë e sigurt dhe të funksionojë mirë në të gjitha llojet e pajisjeve, nga kompjuterët tek telefonat mobilë.

SEO Local:
Në rastin kur biznesi yt është lokal, ne fokusohemi në mënyrën se si të tërheqim më shumë klientë nga zona jote përmes motorëve të kërkimit.


Price Calculator

SEO Package

0 €

With VAT


| or | Call Now

Your message has been sent. Thank you!

Sorry, but your message could not be sent. Please contact us by phone.