🍪 This site uses cookies.
By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Learn More Accept

Aplikacione mobile dhe desktop

Zhvillimi i aplikacioneve mobile dhe desktop

Një aplikacion mobil duhet të jetë intuitiv, atraktiv dhe të ketë një shpejtësi të mirë ngarkimi, në mënyrë që të ofrojë përvojën më të mirë përdoruesve. Orizon Solutions është përbërë nga programues me përvojë të gjatë në punën me aplikacionet online, të gatshëm të kuptojnë rëndësinë e biznesit tënd dhe ta zgjerojnë atë. Ne bëjmë pjesë në një industri konkurruese, prandaj duam të çojmë krijimin e aplikacioneve mobile në një stad të ri në Shqipëri. Të njohura edhe si shërbime të zhvillimit të aplikacioneve, ato janë shumë të kërkuara.

Statistică

Sipas Institutit Kombëtar të Statistikave, 86% e përdoruesve të internetit në Shqiperi aksesojnë mediun online nga telefoni i tyre mobil. Kjo përqindje përfshin në mënyrë të balancuar si banorët e zonave urbane ashtu edhe njerëzit nga zonat rurale. Pavarësisht nga natyra e biznesit tënd, nuk ka ekzistuar një moment më i përshtatshëm se ky për të planifikuar zhvillimin e një aplikacioni, që të mbajë klientët sa më afër tëje, në mënyrë konstante.

Le të shohim se si funksionon procesi i krijimit të aplikacioneve mobile ose zhvillimi mobile dhe si arrijmë qëllimin tonë së bashku.

Price Calculator

Platform (Required)

Interface

Functionalities

0 €

With VAT


| or | Call Now

Your message has been sent. Thank you!

Sorry, but your message could not be sent. Please contact us by phone.